Sylwetka

Błażej Ostoja Lniski – urodzony w 1974 w Czersku. Artysta malarz, artysta grafik (warsztatowy) – głownie litograf, projektant książek, plakatów, krojów pism. W latach 1994–1999 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim na Wydziale Malarstwa u prof. Rajmunda Ziemskiego, aneks z litografii u prof. Władysława Winieckiego. Od 1999 roku nieprzerwanie związany z macierzystą uczelnią. 

Profesor sztuk plastycznych od 2013 roku. Kierownik Pracowni Litografii na Wydziale Grafiki od 2008 roku. Prodziekan Wydziału Grafiki (2008–2012), kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Grafiki (2008–2012), dziekan Wydziału Grafiki (2012–2016, 2016–2020), który jest największym i dynamicznie rozwijającym się wydziałem ASP w Warszawie. Przy liczbie 430 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych: wieczorowych i zaocznych – co stanowi 1/4 ogółu studentów ASP – korzysta z 61 wykładowców, których wspomaga ponad 30 słuchaczy studiów doktoranckich. W latach 2002–2007 kurator Galerii Arboretum w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie zorganizował 27 wystaw.

Udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz autor licznych wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, m.in.: Palazzo Mora, Refuges of Images –wystawa malarstwa zorganizowana przez Fundację GAA podczas 58. Międzynarodowej Wystawy Sztuki – La Biennale di Venezia, 2019; Mazowiecki Instytut Kultury, Galeria XXI, Miejsce – wystawa malarstwa, Warszawa 2018; Instytut Polski w Sofii, Strategia palimpsestu – wystawa litografii, Bułgaria 2017; Muzeum Historyczno-Etnograficzne, Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej, Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce – wystawa multidyscyplinarna, Chojnice 2015; Galeria Test, Stać się oknem – wystawa malarstwa, Warszawa 2013; Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Pismo, figura, powtórzenie – wystawa malarstwa, Słupsk 2012; Instytut Polski w Sztokholmie – wystawa litografii, 2004; Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria – wystawa malarstwa, Warszawa/Jabłonna 2011. 

Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Bibliotece Narodowej w Warszawie, Muzeum Warszawy, Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach, Kolekcji Grafiki Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Państwowym Muzeum Sztuki w Nowosybirsku w Rosji.

Błażej Ostoja Lniski

Promotor 8 rozpraw doktorskich, recenzent 5 doktoratów, recenzent w 7 przewodach habilitacyjnych oraz 5 przewodach profesorskich. Od 2009 roku do chwili obecnej promotor 100 prac dyplomowych magisterskich w zakresie litografii i ilustracji. Autor naukowych recenzji monografii: Fête Funèbre sporządzonej dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (ISBN-978-83-62759-76-7) oraz Wielość w jedności – dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Współautor monografii Jerzy Tchórzewski. Monotypia. Grafika. Rysunek (wespół z: Michałem F. Woźniakiem, Dorotą Folgą-Januszewską, Kajetanem Gizińskim) dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (ISBN 978-83-63572-42-6). Współautor (jako autor projektu graficznego – z Dorotą Folgą-Januszewską) serii albumów popularyzujących polskich plakacistów, które ukazują się nakładem Wydawnictwa Bosz i ASP w Warszawie: Henryk Tomaszewski, Wojciech Fangor, Mieczysław Wasilewski, Maciej Urbaniec, Janusz Stanny, Lech Majewski, Zygmunt Januszewski, Tomasz Bogusławski, Waldemar Świerzy, Józef Mroszczak, Władysław Pluta, Mirosław Adamczyk, Grzegorz Marszałek, Ryszard Kajzer, Leszek Hołdanowicz, Sławomir Iwański, Jan Młodożeniec, Błażej Ostoja Lniski

Redaktor rocznika „Ostoja litografii” od 2012 roku, prywatny wydawca książek studenckich: Bazar – autorka: Magdalena Boffito, Cztery pory roku w rezerwacie przyrody Morysin – autorka: Julia Dobrzańska , Atlantyda – przewodnik po mieście – autorka: Natalia Olbiński.

Administrator stron internetowych promujących działalność wydziałową: pracownialitografii.pl, wielkiwodewil.pl oraz refugesofimages.com.

W latach 2002–2004 – członek grupy artystycznej ARTGrupa. W 2008 roku laureat Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza. Wielokrotny laureat warszawskiego konkursu Najlepsza Grafika Miesiąca. W roku 2011 laureat nagrody PTWK za Najpiękniejszą Książkę Roku 2010 – Władysław Winiecki – Wielki Wodewil oraz Nagrody Honorowej Towarzystwa Bibliofilów Polskich. W roku 2014 uhonorowany nagrodą PTWK za Najpiękniejszą Książkę Roku 2013 – Marian Murawski. Ilustracje. Otrzymał Statuetkę „Pióro Fredry 2015” za Karpacki Świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie w Ogólnopolskim Konkursie Edytorskim na Najlep-szą Książkę Roku we Wrocławiu oraz tego samego roku Statuetkę PEGAZ – Nagrodę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wyróżnienie PTWK za Najpiękniejszą Książkę Roku 2017 – Jacek Dyrzyński – malarstwo